สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลบริษัท
สารจากประธานกรรมการ

(ลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย และสถานการณ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัทอยู่ในระดับสูง ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยบริษัทมีรายได้ 5,273 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 814 ล้านบาท ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทในวางแผนและการบริหารจัดการความท้าทายของกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจนั้น ธุรกิจผลไม้แปรรูป ถือเป็นธุรกิจที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการด้านราคาขายผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบด้วยโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming) ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาธุรกิจผลไม้แปรรูปมีผลการดำเนินงานที่ดีอีกครั้ง

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ แม้จะมีการแข่งขันที่สูงจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดน้ำผลไม้ แต่บริษัทยังรักษาความเป็นผู้นำในตลาดน้ำผลไม้ไว้ได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอแก่ผู้บริโภค อาทิเช่น ทิปโก้พลัส คอลลาเจน และทิปโก้ มอคเทล เป็นต้น สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติ ออราซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากน้ำพุเย็นบนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต ยังคงมีการเติบโตในด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่องและมีการใช้กำลังการผลิตของโรงงานที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับสูง ดังนั้น การขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของน้ำแร่ธรรมชาติ ออรานับเป็นอีกพันธกิจสำคัญในแผนการสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต

 

ธุรกิจการเกษตรยังมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคต่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดหอมสุวรรณ ส่วนธุรกิจค้าปลีกบริษัทยังพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองแนวโน้มการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค  

นอกจากธุรกิจหลักแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดธุรกิจใหม่ 2 ธุรกิจด้วยกันคือ ร้านอาหาร August Organic Eatery สาขาแรกที่ อาคาร เมอร์คิวรี่ วิลล์ นำเสนออาหารรูปแบบ organic fusion เน้นวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนนิกและรสชาติที่ผ่านการพัฒนาด้วยความพิถีพิถันเพื่อตอบสนองแนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และร้าน Homsuwan Pina Pina สาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน นำเสนอของว่างและเครื่องดื่มที่ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดพัฒนาจากสับประรดหอมสุวรรณของบริษัท โดยมีจุดเด่นที่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสับปะรดหอมสุวรรณนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและตอกย้ำคุณภาพของแบรนด์ "หอมสุวรรณ" ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีสำคัญที่กลุ่มบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ  แบรนด์ทิปโก้ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้

  • น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา ได้รับรางวัล Grand Gold Quality Award 2016 ประเภทเบียร์ น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มี   แอลกอฮอลล์ นับเป็นรางวัลเหรียญทองสูงสุด ด้านคุณภาพการผลิต และรสชาติ จาก Monde Selection ซึ่งเป็นสถาบันนานาชาติเพื่อการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยาวนานกว่า 50 ปี
  • น้ำแร่ธรรมชาติ ออรา และสับปะรดหอมสุวรรณ ได้รับรางวัล Superior Taste Award ระดับ 3 ดาวซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) องค์กรชั้นนำของโลกในด้านการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีเลิศ โดยสับปะรดหอมสุวรรณเป็นสับปะรดเพียงชนิดเดียวที่ได้รับรางวัล Superior Taste Award ในปีนี้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่ น้ำบร็อคโคลี่ น้ำแครนเบอร์รี่ น้ำแครอท น้ำส้มโชกุน และน้ำมะพร้าว
  • แบรนด์ "ทิปโก้" ของบริษัทเป็นแบรนด์น้ำผลไม้แบรนด์แรกของโลกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น "Brand of the Year" ในการประกวด World Branding Award 2016 จาก World Branding Forum โดยพิจารณาจากการสร้างคุณค่าของแบรนด์ และการวิจัยตลาดผู้บริโภค
  • บริษัทได้รับรางวัลในฐานะ No.1 Brand Thailand 2015-2016 ยอดนิยมสูงสุด (ทั่วประเทศ) ในหมวด 100% Fruit Juice และ Non 100% Fruit Juice จำนวน 2 หมวด โดยนิตยสาร Marketeer สื่อธุรกิจการตลาดชั้นนำของประเทศ 
  • บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม หรือ Prime Minister's Export Award ในสาขา Best Exporter ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนสำหรับการให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและทำงานหนักตลอดปี 2559 เราจะยังคงยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลาดและสร้างมูลค่าให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY