งบการเงิน

งบการเงินล่าสุด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 250 KB.

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
250 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
272 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
345 KB.
งบการเงินประจำปี 2560
1.07 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
672 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
286 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
237 KB.
งบการเงินประจำปี 2559
523 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
266 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
277 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
255 KB.
งบการเงินประจำปี 2558
538 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
475 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
469 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
391 KB.
งบการเงินประจำปี 2557
504 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
401 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
391 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
924 KB.

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY