ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / /
ถึง / /
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2561 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/10/2561 ถึง 29/10/2561)
8.95 9.50 8.55 8.85 5,247,200 48,273,385
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/09/2561 ถึง 11/10/2561)
9.20 9.70 8.90 8.90 23,092,700 217,146,590
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/11/2561 9.00 9.00 8.85 8.95 57,300 512,445
09/11/2561 9.05 9.05 8.85 9.00 149,300 1,330,405
08/11/2561 8.90 9.00 8.85 8.95 202,100 1,791,250
07/11/2561 9.05 9.05 8.95 8.95 92,400 829,830
06/11/2561 9.00 9.10 9.00 9.05 62,500 564,680
05/11/2561 8.95 9.00 8.95 9.00 43,300 387,795
02/11/2561 9.00 9.10 9.00 9.05 257,100 2,321,900
01/11/2561 9.00 9.10 8.95 9.00 101,500 916,875
31/10/2561 8.90 9.10 8.90 9.00 109,000 979,715
30/10/2561 8.95 8.95 8.90 8.90 11,200 99,805
29/10/2561 8.80 8.90 8.80 8.85 108,200 956,700
26/10/2561 9.00 9.00 8.75 8.75 183,200 1,620,590
25/10/2561 8.70 9.00 8.55 9.00 322,100 2,809,655
24/10/2561 9.10 9.10 8.70 8.80 555,200 4,927,830
22/10/2561 9.10 9.15 9.00 9.00 240,000 2,166,455
19/10/2561 9.35 9.35 9.15 9.15 171,900 1,583,970
18/10/2561 9.35 9.35 9.30 9.35 1,522,000 14,221,105
17/10/2561 9.45 9.50 9.30 9.35 451,300 4,241,225
16/10/2561 9.25 9.45 9.15 9.40 1,279,500 11,973,335
12/10/2561 8.95 9.25 8.95 9.25 413,800 3,772,520
11/10/2561 9.10 9.10 8.90 8.90 724,200 6,491,995
10/10/2561 9.10 9.20 9.10 9.20 141,300 1,288,150
09/10/2561 9.10 9.15 9.05 9.10 150,500 1,369,385
08/10/2561 9.15 9.30 9.00 9.15 832,300 7,598,330
05/10/2561 9.20 9.25 9.15 9.15 285,600 2,633,280
04/10/2561 9.35 9.35 9.20 9.25 1,103,200 10,234,240
03/10/2561 9.40 9.50 9.35 9.35 762,600 7,173,425
02/10/2561 9.45 9.50 9.35 9.40 1,449,700 13,621,350
01/10/2561 9.50 9.55 9.40 9.40 561,000 5,308,100
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY