หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธ.ค. 2560 16:38
TIPCO
15.30
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,384,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 21,164,270
ช่วงราคาระหว่างวัน 15.20 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 13.20 - 18.70
Chart Type

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมลของท่าน

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7860, 7734

โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY