หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2562 12:22
TIPCO
7.45
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 27,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 201,110
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.40 - 7.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.15 - 15.90
Chart Type

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

MD & A
ไตรมาสที่ 3/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมลของท่าน

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7860, 7734

โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY