ติดต่อเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7860, 7734

โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7803

ที่อยู่บริษัท

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 28-29
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อ - นามสกุล: *
อีเมล: *
โทรศัพท์: *
โทรสาร: *
ที่อยู่: *
รายละเอียด: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY