คณะผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
ข้อมูลบริษัท
คณะผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นายโชคชัย โตเจริญธนาผล กรรมการผู้จัดการ-บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด
นายพล ศรีแดง กรรมการผู้จัดการ-บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
นายลือชา พิศิษฐการ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY