ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17.00 7,037,600
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
17.00 17.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
17.00 / 568,200 17.10 / 645,500
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.90 - 17.20 10.00 - 19.00

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิ.ย. 2560 (15:28)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY