ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13.60 1,403,100
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
-0.20 -1.45
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
13.80 13.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
13.60 / 131,600 13.80 / 8,000
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.60 - 13.80 12.80 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มี.ค. 2561 (16:39)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY