ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16.90 5,788,900
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
+0.10 0.60
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
16.80 17.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
16.90 / 316,000 17.00 / 413,900
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.90 - 17.10 12.50 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ต.ค. 2560 (16:38)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY