ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.45 27,000
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
7.45 7.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
7.40 / 9,700 7.45 / 6,200
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.40 - 7.45 7.15 - 15.90

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2562 (12:22)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY