ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.85 102,400
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
-0.10 -1.12
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
8.95 8.85
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
8.85 / 100 8.90 / 342,200
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.75 - 8.85 8.25 - 16.80

ปรับปรุงเมื่อ: 13 พ.ย. 2561 (11:07)



Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY