ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.20 84,000
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
-0.10 -0.97
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
10.30 10.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
10.20 / 344,300 10.30 / 66,400
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.20 - 10.30 9.95 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พ.ค. 2561 (11:20)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY