ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.30 1,384,200
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
15.30 15.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
15.20 / 646,000 15.30 / 247,700
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.20 - 15.40 13.20 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธ.ค. 2560 (16:38)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY