ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.70 559,500
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
+0.15 1.75
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
8.55 8.60
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
8.70 / 600 8.75 / 56,600
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.55 - 8.70 8.25 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ค. 2561 (16:39)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY