ราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์
TIPCO
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.35 164,500
เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
- -
วันก่อนหน้า ราคาเปิด
9.35 9.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.35 / 16,800 9.40 / 24,700
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.35 - 9.45 8.25 - 18.70

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ย. 2561 (15:47)Chart Type

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY